Horsens Tennis Klub - tennis for hele familien
Prices, options, how to try tennis and find players
Priser, muligheder, prøv at spille tennis og find en makker.

Det sker Horsens Tennis Klub 2018
Klubben 2018. Klubben 2019 (datoer med rødt = ingen senior- og juniortræning)
 
Padel tennis 17. marts
Klubtur i bedste mandagsåbent-stil. For alle let øvede spillere. Mere info og tilmelding under Event.

DGI skumtennisstævne for børn og juniorer
Horsens Tennis Klub og afholder sammen med DGI skumtennisstævne for børn og juniorer (U8-U18) den 23. marts fra kl. 10 til 14. Det koster 75 kr. Tilmelding og nærmere information omkring stævnet findes på DGI’s hjemmeside: https://www.dgi.dk/tennis/arrangementer/201910804011
 
Tennisskole 2019
Til alle juniorer og forældre – så kan I godt sætte kryds i kalenderen. Horsens Tennisklub genoptager traditionen, og holder tennisskole sammen med DGI Tennis. Det kommer til at foregå i uge 27. Så I kan lige nå at ønske jer noget lækkert tennisgear af jeres forældre til jul J. Der kommer løbende mere information om tennisskolen så snart vi ved mere. Hvis I ikke kan vente kan I tage fat i Jacob på 25295622. Spred og del nyheden.
 
Hjertestarter
Der er blevet opsat en hjertestarter ved indgangen til tennisklubben og den skal blinke grønt ca. hver 5. sekund. Hvis nogen konstaterer defekt eller hærværk på hjertestarteren, bedes I meddele dette til Jens Svaneby, (jjsbs@stofanet.dk) da det er ham, der står som hjertestarterfadderen. Dog håber vi, at det aldrig vil blive aktuelt, og at vi aldrig kommer i den kedelige situation, at skulle benytte hjertestarteren. Vi takker de 6 medlemmer, der nu har gennemgået hjertestarterkurset, og ser frem til et nyt kursus, der afholdes om ca. et år.
 
Ny bestyrelse, ny formand
Den nye bestyrelse konstituerede sig på bestyrelsesmødet den 13. november. Efter 6 år som formand, havde Dan annonceret, at han ikke ønskede at fortsætte. Trods ihærdige forsøg på at overtale Dan til at tage endnu et år, ville det hele ikke være fair ikke at respektere Dans beslutning. Dan har gjort et stort arbejde og lagt meget tid i klubben gennem de seneste 6 år, og du har været med til at rykke klubben. Så på det konstituerende bestyrelsesmøde blev jeg derfor valgt som ny formand – ikke så meget ud fra lyst, nok snarere ud fra en betragtning om ”at jeg tager en for holdet”. På generalforsamlingen i oktober blev der valgt tre nye medlemmer til bestyrelsen. Foruden jeg selv, blev også Peder og Maiken valgt. Eftersom der ikke blev valgt en substitut for Erik, er Rolf indtrådt som medlem i bestyrelsen i kraft af hans egenskab af suppleant. Bestyrelsen består herefter af Dan, Torben, Birgit (kasserer), Rolf, Peder, Maiken og jeg selv.

Grunden til at jeg har valgt at tage del i bestyrelsesarbejdet, er primært for at sikre, at klubbens børn og unge fortsat har en mulighed for at spille tennis efter skoletid. Men det er svært at finde nye trænere. Chris har gjort en jætteindsats, men vil i det nye år prioritere udviklingen af cafeen. Vi har derfor en akut udfordring på trænersiden til juniorerne efter nytår. Nu må andre træde til og hjælpe. Og det er hermed en opfordring til alle! Jeg vil også gerne, om vi kunne stable en tenniscamp på benene til sommer. Også i den forbindelse vil der være behov for frivillige.

Personligt syntes jeg, at klubben har en helt fantastisk og unik beliggenhed midt i hjertet af Horsens. Der er der ikke mange byer, der kan bryste sig med. Det er samtidig noget, jeg personligt syntes vi skal værne meget om. Men vi har en udfordring med den eksisterende hal. På sigt skal vi måske finde en løsning, og få større indendørsfaciliteter på Kraghsvej. Det vil bestyrelsen se på, og måske skal vi efter nytår have en klubaften, hvor alle får lejlighed til at give deres mening til kende.

Ellers er det mit håb, at alle vil støtte op om klubben. Klubbens fortsatte eksistens og udvikling kræver jeres opbakning og aktive hjælp. Jeg håber derfor at se rigtig mange flere frivillige til eksempelvis baneklargøring til foråret – og gerne medlemmer jeg ikke har haft lejlighed til at møde endnu. Det gælder forældre til juniorer, motionister, elitespillere, unge som gamle – vi ses i tennisklubben.

De bedste hilsner
Jacob

Generalforsamling
Torsdag den 25. oktober blev der afholdt generalforsamling i Horsens Tennis Klub. Referat.

Juniortræning indendørs
Se hold og træningstider. Køb juniortræning for 1. kvartal (011018-201218) her. Spørgsmål vedr. træning rettes til Chris. Se alt om hvordan du betaler her - hvis du har læst og fulgt vejledningen og stadig har problemer med at betale, så skriv til bestyrelsen. Se velkomstbrev for nye juniorspillere vinter her.

Seniortræning indendørs 2018
Søndagstræning: kl. 10-11 for let øvede og øvede. Kl. 11-12 for nybegyndere 11-12. Spørgsmål rettes til de to trænere Jørgen og Rolf. Som ny spiller kan du deltage i indendørs træningen 2 gange gratis. Pris vinterkontingent senior 200 kr. Pris seniortræning inde 2018/2019 600 kr. Hvis du ikke har en ketcher, kan du låne en af klubben.

Banetovholdere
Hvis du har lyst til at assistere banetovholderne samt deltage i banetovholderevents, så skriv til klubben - det er god klubånd og hyggeligt! Se oversigt over banetovholdere her

Klubmodul app
Book bane mm. via app fra klubmodul

Hjælp til drift
Bestyrelsen drukner i drift - vi mangler hjælp til store og små opgaver. Se mere her. Skriv til klubben hvis du vil være med til at tage ansvar.

Find en at spille med
Se mere under Nyheder - Find en makker.

Parkeringskort
Parkeringskort for klubbens medlemmer 2017+18 udleveres. Der er 2 timers parkering på Kraghsvej, hverdage kl. 8-16, øvrige tidspunkter og weekend er der fri parkering. Der er krav om parkeringskort på klubbens parkeringsplads alle dage hele døgnet.

Booking i hallen
Booking sker i 2 trin: 1: Køb af vilkårlig tid. 2: Booking af tid.
Der kan bookes op til 4x30 minutter pr. medlem.

Halinfo
Kun adgang i hallen med rene tennissko. Døren låser op og lyset tænder ved bevægelse, når der er booket time. HUSK:
Ingen sko med sorte såler, som smitter af i hallen. Hjælp hinanden med at holde belægningen god.
Se mere om hallen under Indendørs (i menuen til venstre). Info in english.

Frivilligt arbejde
Jo flere hænder, jo mere kan vi gøre. Vi har gang i mange projekter i bestyrelsen, hvorfor vi søger hjælp til de daglige driftsopgaver. Snak med bestyrelsen, hvis du har tid og lyst til at være en del af teamet.

Gratis helårskontingent
Indgå eller arranger en 3-årig sponsoraftale på min. 3 x 1000 kr. og få 1 gratis helårskontingent det første år. Se sponsorkatalog med forslag til sponsoraftaler. Hør desuden om dine rigtig gode fordele ved at tage et bankmøde med Spar Nord Bank: Snak med Dan.

Privattræning
Pris 200 kr. pr. time+ evt. halleje, max 4 deltagere. Se under Trænere, hvem der tilbyder privattræning.

Hold dit arrangement i klubben - gratis for medlemmer
Lån klublokaler og/eller et par baner - se mere under Leje af klubben

Spil med ligesindede via Facebook
Der findes indtil videre 2 Facebookgrupper for HTK spillere, som gerne vil spille med andre medlemmer: HTK Serie 3 og HTK Uøvede (for nybegyndere og/eller let øvede spillere).

Klubben søger sponsorer
Har du eller kender du en virksomhed, som kunne tænke sig at markedsføre sig via Horsens Tennis Klub, så send og en mail - vi har mange spændende muligheder at tilbyde. Se mulighederne i Sponsorkataloget - send en mail til Dan, hvis du ønsker en papirudgave.

Grip, ketchere og bolde sælges i shoppen
Mangler du ketcher, bolde eller er dit grip på ketcheren ved at være slidt - så kig i shoppen - udlevering af det købte sker i klubben jf. beskrivelsen.

Kontakt
Spørgsmål kan sendes til info@horsenstennisklub.dk
For Questions you can mail info@horsenstennisklub.dk

Venlige hilsener
Bestyrelsen

SPONSORER 


DET SKER I KLUBBEN

  Horsens Tennis Klub - Kraghsvej 3 - 8700 Horsens - Tlf: 75625774 - Regnr. 9211 Kontonr. 4581661571 en løsning fra Klubmodul